Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
► Giới thiệu sáchChính trị - Xã hộiCông tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới

Công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới

Công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới

Thông tin tài liệu

Tác giả: Quí Lâm
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Môn loại: Chính trị - Xã hội
Format: 399tr., 27cm
Xem trực tuyến: Click vào đây

Nội dung

Biển Đông đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, chúng ta đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển.

Đại hội XII của Đảng đã đề ra đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó Nghị quyết xác định nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng toàn dân, toàn quân ta là “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Quan điểm của Đảng thể hiện sự phát triển tư duy, nhận thức lý luận của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, phát triển.

Nhằm góp phần quán triệt, thực hiện tốt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay, Thư viện tỉnh Đồng Tháp xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách: “Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới”. Sách do Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống, nhà xuất bản Hồng Đức phát hành năm 2019.

Với dung lượng 399 trang, khổ 27cm, nội dung sách gồm 6 phần:

Phần I: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Phần II: Quan điểm của Đảng về bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;

Phần III: Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh;

Phần IV: Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;

Phần V: Phát triển kinh tế biển, đảo Việt nam trong tình hình mới;

Phần VI: Luật biển Việt nam và những quy định về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Qua đó, quyển sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quan điểm của Đảng trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và Luật biển Việt Nam trong tình hình mới.

Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp, thân mời các bạn tìm đọc.

Phòng đọc: KEVL19.9018

Phòng mượn: MBVL19.4156 - 4157

Kim Ngân
Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 17/GP-TTĐT, cấp ngày 10/01/2012 do Cục quản lý PTTH & TTĐT cấp.