Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
► Giới thiệu sáchChính trị - Xã hộiMặt trận tổ quốc Việt Nam xây dựng sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước

Mặt trận tổ quốc Việt Nam xây dựng sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước

Mặt trận tổ quốc Việt Nam xây dựng sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước

Thông tin tài liệu

Tác giả: Nguyễn Thị Lan
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2012
Môn loại: Chính trị - Xã hội
Format: 227tr., 21cm.
Xem trực tuyến: Click vào đây

Nội dung

   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc mà còn là tổ chức tập hợp đông đảo, rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc, tôn giáo, các thành phần kinh tế, các cá nhân tiêu biểu để tạo nên sự đồng thuận xã hội.

   Nhân dịp kỉ niệm 63 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2018), Thư viện tỉnh Đồng Tháp trân trọng giới thiệu đến quý vị quyển sách “Mặt trận tổ quốc Việt Nam xây dựng sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước” của Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành năm 2012.

   Quyển sách được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Xây dựng sự đồng thuận xã hội là yêu cầu khách quan trong công cuộc đổi mới đất nước; Chương 2: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ xây dựng sự đồng thuận xã hội thời kỳ đổi mới; Chương 3: Các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng sự đồng thuận xã hội.

   Qua các vấn đề được trình bày, nội dung sách giúp người đọc nhận định sâu sắc rằng xây dựng sự đồng thuận xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trong hệ thống chính trị, xuất phát từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc có vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự đồng thuận xã hội.

   “Mặt trận tổ quốc Việt Nam xây dựng sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước” đồng thời còn cung cấp một số vấn đề lý luận về xây dựng sự đồng thuận xã hội; nêu ra những thành tựu, hạn chế trong quá trình xây dựng sự đồng thuận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện mục tiêu có tính chiến lược của Đảng về xây dựng sự đồng thuận xã hội. Đây là tài liệu tham khảo, nghiên cứu hữu ích dành cho những người đang thực hiện công tác, cho những bạn đọc muốn tìm hiểu về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thanh Duyên
Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 17/GP-TTĐT, cấp ngày 10/01/2012 do Cục quản lý PTTH & TTĐT cấp.