Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
► Kho tài liệu sốĐịa chí Đồng ThápQuy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thông tin tài liệu

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Năm xuất bản: 2012
Môn loại: Địa chí Đồng Tháp
Format: 30tr., 30cm.
Xem trực tuyến: Click vào đây

Nội dung

Giới thiệu đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa - lịch sử của Đồng Tháp; Thực trạng văn hóa tỉnh Đồng Tháp trong thời gian 2006 - 2011; Bối cảnh, thời cơ, thách thức, quan điểm và mục tiêu phát triển văn hóa tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nội dung quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020; Nội dung quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Đồng Tháp từ năm 2021và tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ tiêu cụ thể phát triển văn hóa tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, năm 2020 và năm 2030; Giải pháp tổ chức và lộ trình thực hiện đề án quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Đồng Tháp.
Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 17/GP-TTĐT, cấp ngày 10/01/2012 do Cục quản lý PTTH & TTĐT cấp.