Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
Cỡ chữ
► Giới thiệu sáchĐảng Cộng sản Việt Nam trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử

Thông tin tài liệu

Tác giả:
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: 2011
Môn loại: Chính trị - Xã hội
Format: 266tr., 21cm
Xem trực tuyến: Click vào đây

Nội dung

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn liền với dân tộc và nhân dân. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, dân tộc là một tất yếu khách quan của lịch sử, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng ta, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), Thư viện tỉnh Đồng Tháp trân trọng giới thiệu đến quý bạn quyển sách “Đảng Cộng sản Việt Nam trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Hội đồng lý luận Trung ương xuất bản vào năm 2011.
Tìm hiểu nội dung quyển sách “Đảng Cộng sản Việt Nam trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử” với 17 bài viết khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhau như bối cảnh xác lập vai trò và vị trí lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta… mỗi chúng ta sẽ có thêm những cơ sở lý luận sắc bén về sứ mệnh lịch sử của Đảng Công sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước ngày càng phát triển.
Quyển sách được trình bày dưới hình thức các bài viết vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn, như một lời khẳng định về vai trò lãnh đạo của Đảng cả trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Đồng thời, trong những bài viết ấy, các tác giả cũng nêu ra những đề xuất về các vấn đề xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh lịch sử cao cả của mình trước dân tộc và lịch sử.
Hy vọng quyển sách sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò, trách nhiệm của Đảng trong việc chỉ chỉ đạo, định hướng các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy được hết những giá trị tốt đẹp mà ông cha ta đã để lại cho thế hệ sau này.
Sách hiện sẵn sàng phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Thanh Duyên
 
Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.