Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
Cỡ chữ
► Thông tin Thư việnSơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Thư viện tỉnh Đồng Tháp


 

1. Ban Giám đốc: 02

- Bà Trần Thị Mỹ Trinh - Giám đốc, Email: mytrinh@thuviendongthap.com

- Bà Phạm Thị Tường Di - Phó Giám đốc, Email: tuongdi@thuviendongthap.com

2. Phòng Tổ chức - Hành chính và Quản trị: 07

- Ông Phạm Thành Được - Trưởng phòng, Email: ptduoc@thuviendongthap.com

- Bà Ngô Thị Thắm - Phó Trưởng phòng, Email: nttham@thuviendongthap.com

- Bà Võ Thị Kim Yến - Kế toán, Email: vtkyen@thuviendongthap.com

- Ông Kiều Hoàng Vũ - Nhân viên lái xe, Email: khvu@thuviendongthap.com

- Ông Trần Quốc Hưng Nhân viên bảo vệ

- Bà Nguyễn Thị Thu Em Nhân viên phục vụ

- Bà Lê Thị Hồng Nương Nhân viên phục vụ

3. Phòng Thông tin và Tư liệu: 05

- Bà Dương Thị Kim Dung - Trưởng phòng, Email: kimdung@thuviendongthap.com

- Bà Trần Thị Thanh Duyên Phó Trưởng phòng, Email: thanhduyen@thuviendongthap.com

- Ông Phạm Minh Huy - Viên chức, Email: pmhuy@thuviendongthap.com

- Bà Trần Thị Thanh Tâm Viên chức, Email: ttttam@thuviendongthap.com

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nga Viên chức, Email: nthnga@thuviendongthap.com

4. Phòng Công tác người đọc: 05

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Trưởng phòng, Email: kimngan@thuviendongthap.com

- Ông Trần Tuấn Khanh Phó Trưởng phòng, Email: tuankhanh@thuviendongthap.com

- Ông Lê Thành Tài - Viên chức, Email: lttai@thuviendongthap.com

- Bà Ngô Thị Hồng Nhiên Viên chức, Email: hongnhien@thuviendongthap.com

- Ông Ngô Lê Hải Sơn - Viên chức, Email: nlhson@thuviendongthap.com

Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.