Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
Cỡ chữ
► Giới thiệu sáchChính trị - Xã hộiĐời đời nhớ ơn Các Mác và đi con đường Các Mác đã vạch ra

Đời đời nhớ ơn Các Mác và đi con đường Các Mác đã vạch ra

Đời đời nhớ ơn Các Mác và đi con đường Các Mác đã vạch ra

Thông tin tài liệu

Tác giả: Trường Chinh
Nhà xuất bản: NXB Sự Thật
Năm xuất bản: 1968
Môn loại: Chính trị - Xã hội
Format: 120tr, 19cm
Xem trực tuyến: Click vào đây

Nội dung

Các Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời đại, người sán lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, người thầy và vị lãnh tụ vĩ đại nhất của giai cấp vô sản thế giới. Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818 - 05/5/2023), Thư viện tỉnh Đồng Tháp giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “Đời đời nhớ ơn Các Mác và đi con đường Các Mác đã vạch ra”.​

Quyển sách gồm 120 trang, khổ 13x19cm, do nhà xuất bản Sự thật phát hành năm 1968. Sách gồm 3 phần: Phần I - Các Mác, nhà hoạt động cách mạng sôi nổi, người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học; Phần II – Đảng ta đã vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam như thế nào?; Phần III - Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác-Lênin, tiến lên hoàn thành vẻ vang những nhiệm vụ trước mắt.

Nội dung quyển sách là báo cáo của đồng chí Trường Chinh được trình bày tại Hội nghị cán bộ kỷ niệm ngày sinh của Các Mác. Bản báo cáo như là một văn kiện có tính chất khái quát về lý luận. Nó nói lên rằng Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào các điều kiện cụ thể của Việt Nam, cho nên đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đã giành được thắng lợi ngày càng to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghãi xã hội ở miền Bắc và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Kính thưa quý bạn đọc, chủ nghĩa Mác-Lênin là vũ khí vô cùng sắc bén của giai cấp công nhân để chiến thắng chủ nghĩa tư bản, thực hiện xã hội cộng sản chủ nghĩa không giai cấp, không có người bóc lột người, không có dân tộc nọ áp bức dân tộc kia, một xã hội mà lao động là vinh dự của mọi người và loài người được hưởng hòa bình, tự do và hạnh phúc thật sự. Chúng ta sung sướng nhận thấy rằng Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách khéo léo, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào tình hình thực tế của đất nước, đề ra đường lối, chính sách đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, đưa giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đi tới thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngày nay, học thuyết của Mác nói chung và học thuyết về xây dựng Đảng nói riêng không những còn nguyên giá trị mà còn được các Đảng cộng sản ngày nay bổ sung thêm những nội dung mới, làm cho những quan điểm dẫn đường của Mác vẫn tiếp tục tỏa sáng.

Thông qua quyển  sách "Đời đời nhớ ơn Các Mác và đi con đường Các Mác đã vạch ra” chúng ta có dịp nhận thức sâu sắc giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, để luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với từng điều kiện, từng hoàn cảnh. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, Đảng ta mà mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần.

Sách hiện đang phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp thân mời các bạn tìm đọc!

Văn Hậu

 
Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.